Tijdens het grootste crossmedia-event van Nederland, de MultiChannel Vakdag, wordt de De Direct Marketing Award uitgereikt. De doelstelling van de award is bekendheid geven aan goede direct marketing cases die zowel voor klanten waardevol zijn als resultaten opleveren voor organisaties.

De Direct Marketing Award is de prijs voor de beste Direct Marketing campagne in 2013 – 2014.

De uitreiking van de Direct Marketing award vindt plaats gedurende Multichannel Vakdag op 16 september waar de beste cases gepresenteerd zullen worden.

Juryproces Direct Marketing Award 

Om de jurering overzichtelijk en eensluidend te houden, is ons verzoek u te houden aan het hierna gestelde vaste indeling. De jury benoemt uit alle inzendingen een top 3. De algemene richtlijnen zijn:
1. De deadline voor het insturen van uw case(s) is uiterlijk 01 augustus 2014. Stuur de case naar vakdag@lumido.nl .
2. Er geldt bij de case-omschrijving een maximum van vijf pagina’s ex voorblad, exclusief screenshots e.a. bijlagen. De voorkeur is een Powerpoint (achtige) inzending; kort, bondig en zo veel mogelijk met kernachtige bullets
3. De case dient uiteraard een overduidelijk representante te zijn van een direct marketing aanpak. Mocht u twijfelen over uw inzending, stuur dan een e-mail naar vakdag@lumido.nl waarin u kort de case omschrijft. De doorloop-periode van uw in te zenden case is van 1 augustus 2013 tot 30 juli 2014.
4. Wilt u bij uw inzending de onderstaande gegevens toevoegen?
1. Algemene omschrijving campagne 
a. Naam van de campagne
b. Korte omschrijving van de campagne
c. Uw bedrijfsnaam en de eventuele betrokken bureau’s
d. Periode van de campagne
2. Inhoud en aanpak 
a. Wat was de vraag- c.q. probleemstelling ?
b. Welke doelen heeft u zich gesteld ?
c. Hoe heeft u de campagne opgezet? Welke strategie, media mix, uitvoering… welke media heeft u zoal toegepast ?
d. Wat maakt deze campagne bijzonder ?
e. Wat is de waarde voor de klant ?
f. Kunt u aangeven wat de resultaten zijn geweest?
g. Kunt u de campagne-uitingen meezenden (visuals, screenshots, apps, email, etc) ?
Het is voor de jury van belang inzicht te krijgen hoe de campagne is opgezet en van welke media gebruik gemaakt is.

Deel dit ook op:

Getagd op: