In september 1993 vatten vier oud-cursisten van de SRM-cursus DM-Management het plan om een jongerenclub voor direct marketeers op te richten. Hiermee wilden ze voorzien in de behoefte van mensen die met het DM-vak in aanraking komen. De vereniging moest het platform zijn waar collega’s elkaar met enige regelmaat treffen, in een informele sfeer, om informatie en ervaringen uit te wisselen over alle facetten van het vakgebied.

Introductie en toepassing van dialoog marketing in organisaties gaat niet vanzelf. Van degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor dialoog marketing, wordt een enorme hoeveelheid theoretische kennis en praktische vaardigheid gevraagd. Datzelfde is het geval bij leveranciers van DM-diensten.

 

DeMeter wil twee dingen:

  1. De praktische vaardigheid vergroten en theoretische kennis verbreden en verdiepen van iedereen wiens taken-, aandachts- of studiepakket tactische en/of strategische aspecten van dialoogmarketing bevat.
  2. Een hogere acceptiegraad en een breder acceptatieniveau bereiken voor dialoogmarketing binnen organisaties, respectievelijk bewerkstelligen dat dialoogmarketing binnen bedrijven en organisaties op een verantwoorde manier wordt geïntroduceerd.

 

Neem contact op!

Vraag, opmerking of suggestie? laat het ons weten.